Geen producten (0)

Voorwaarden

Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gedane aanbiedingen, de acceptatie daarvan alsmede op alle overeenkomsten en de uitvoering daarvan.

Bestelde producten worden binnen 1 tot 3 dagen met PostNL of DHL binnen Nederland verzonden. De verzendkosten zijn afhankelijk van de gekozen verzendmethode. Bij bestellingen vanaf €99,- wordt de bestelling gratis binnen Nederland, België en Duitsland verzonden. Lees hieronder onze overige leveringsvoorwoorden. 

 1. Definities

1.1 Onder ‘De klant’ wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die met Aboe Safiya een overeenkomst aangaat (kleding op de website besteld) of voornmens is dit te doen.

1.2 Onder Aboe Safiya wordt verstaan: de webshop www.aboesafiya.nl/de/

 1. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Aboe Safiya gedane aanbiedingen, de acceptatie daarvan alsmede op alle met Aboe Safiya gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan.

2.2 Afwijkingen en wijzigingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldend indien zij door Aboe Safiya schriftelijk, dan wel per email zijn geschied. 

 1. Prijzen en prijswijzigingen

3.1 De door Aboe Safiya genoemde prijzen zijn inclusief btw in Euro en exclusief een bijdrage voor verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. 

3.2 Aboe Safiya heeft het recht prijzen te wijzigen en eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer De klant hierdoor wordt benadeeld, wordt De klant hierover ingelicht. De klant behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden. 

 1. Aanbiedingen

4.1 Alle aanbiedingen van Aboe Safiya zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product. Wanneer de aanbieding niet meer leverbaar is wordt: 

 • De klant een alternatief aangeboden of
 • de overeenkomst ontbonden.
 1. Levering

5.1 De levering vindt, tenzij anders is overeengekomen, plaats op het door koper opgegeven leveringsadres.

5.2 Aboe Safiya zorgt voor de verzending, per post, nadat betaling voor de te leveren producten is ontvangen.

5.3 Wanneer een adres foutief is doorgegeven, is De klant aansprakelijk voor alle vervolgconsequenties zoals het opnieuw betalen voor verzendkosten naar het gecorrigeerde adres maar ook wanneer het pakket zoekraakt vanwege het foutief opgegeven adres.

 1. Leveringstermijn

6.1 Op de website en in de orderbevestiging aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als exacte termijn. Aboe Safiya is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de levertijden.

6.2 Aboe Safiya stelt alles in het werk om de opgegeven levertijden na te komen. 

 1. Betaling

7.1 Betaling dient plaats te vinden via de website.

 1. Garantie & aansprakelijkheid

8.1 Aboe Safiya garandeert de deugdelijkheid van geleverde zaken. Wanneer producten duidelijke productiefouten bevatten garandeert Aboe Safiya een nieuw product of krijgt De klant het aankoopbedrag van dit product terug.

8.2 De klant dient met betrekking tot afwijkingen in hoeveelheden van geleverde goederen, dan wel beschadigingen aan deze zaken terstond, binnen 5 werkdagen, na aflevering te reclameren. De klant dient te reclameren door middel van een e-mail aan aboesafiyamode@gmail.com

8.3 Onder de garantie vallen niet de gevolgen van verkeerd en ondeskundig gebruik, de gevolgen van slijtage zoals gebruikelijk is bij gebruiksvoorwerpen en ondeugdelijke opslag van geleverde zaken.

8.4 Zaken die uitgesloten zijn voor garantie:

 • het ontstaan van pillen/pluisjes op kleding
 • het krimpen van kleding in de was
 • overige zaken van slijtage door gebruik

Aboe Safiya doet zijn uiterste best om de kwaliteit van producten te garanderen. Stoffen verschillen echter in kwaliteit en reageren sterk op hoe ermee wordt omgegaan. Bijvoorbeeld materiaal van katoen en wol kan op den duur in meer of mindere maten gaan pluizen afhankelijk van hoe ermee wordt omgegaan. Het beste is om dit materiaal binnenstebuiten, koud en op een laag toerental te wassen. Ook de wasvoorschriften geven geen garantie dat een product niet krimpt, maar zijn er slechts om het product zo lang mogelijk degelijk te houden. Een product kan altijd (minimaal)krimpen in de was.

Daarnaast komt het bij kleding voor dat kleding niet afgewerkte stiksels kan bevatten of (hele) kleine vlekjes of oneffenheden. In de basis is het zo dat dit onder normale productie valt. Wanneer De klant dit als een grote tekortkoming ervaart bij ontvangst kan hier binnen 14 dagen na ontvangst melding van gedaan worden per e-mail en wordt er per situatie bekeken wat een eventuele oplossing kan zijn.

8.5 De door Aboe Safiya te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst zal - behoudens eigen opzet en grove schuld - in geen geval meer bedragen dan het overeengekomen bedrag.

8.6 Aboe Safiya aanvaardt - behoudens eigen opzet en grove schuld - geen enkele aansprakelijkheid voor indirecte schade, d.w.z. schade die niet direct wordt veroorzaakt door zijn tekortkoming.

 1. Retourrecht

11.1 De klant kan ongedragen producten met originele labels binnen de bedenktijd van 14 dagen na ontvangst ruilen of retourneren. Als de klant de retour binnen 14 dagen na ontvangst heeft aangemeld heeft de klant nog 14 dagen om ervoor te zorgen dat het pakket bij Aboe Safiya geleverd wordt.

11.2 Wanneer de producten zichtbaar zijn gedragen (passen mag altijd), de originele labels ontbreken of wanneer het pakket niet binnen 14 dagen na aanmelding is geretourneerd, kan Aboe Safiya het retourpakket niet in behandeling nemen.

11.3 Om een retourzending aan te melden kan de klant een e-mail sturen naar: aboesafiyamode@gmail.com

Aboe Safiya zal dan per e-mail het retouradres aan doorgeven. De klant dient in de e-mail de onderstaande gegevens in te vullen:

Bestelkenmerk:………. 

Naam: ………. 

Telefoonnummer: ………. 

Indien je wil ruilen: [productnamen en maten]

Met het sturen van deze e-mail bevestigt de klant dat de retourzending voldoet aan de voorwaarden zoals hierboven zijn beschreven. 

11.3 risico en kosten m.b.t. een retourzending zijn voor rekening van De klant. Aboe Safiya adviseert om het pakket met een track & trace-code te versturen en deze code goed te bewaren.

11.4 Terugbetaling geschied binnen 14 dagen na ontvangen van de retourorder mits voldaan is aan de in artikel 11 beschreven voorwaarden.

11.5 Sommige artikelen kunnen niet geretourneerd worden. Producten die uitgesloten zijn voor retournering zijn:

 • Parfum
 • Baardolie/shampoo/balsem
 • Ondergoed en boxershorts
 • Horloge waarvan de sealing is afgehaald
 • TAHARA24
 • Overige verzorgingsproducten
 1. Privacy

Aboe Safiya gaat zorgvuldig met je gegevens en deelt deze niet met 3e partijen. We gebruiken soms tracking cookies voor advertenties op Facebook, Google of Instagram.

11. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

11.1 Op alle overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan, is het Nederlands recht van toepassing. Aboe Safiya B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 93475446. Bij de belastingdienst is Aboe Safiya bekend onder het btw-nummer: NL866418477B01

Wij maken gebruik van cookies ter analyse en verbetering van de website en de koppeling met sociale media