Geen producten (0)

Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gedane aanbiedingen, de acceptatie daarvan alsmede op alle overeenkomsten en de uitvoering daarvan.

Bestelde producten worden binnen 1 tot 3 dagen met PostNL of DHL binnen Nederland verzonden. Verzendkosten bedragen € 6,95. Bij bestellingen vanaf €69,- wordt de bestelling gratis binnen Nederland verzonden. Lees hieronder onze overige leveringsvoorwoorden. 

1. Definities

1.1 Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die met Aboe Safiya een overeenkomst aangaat of voornmens is dit te doen.


1.2 Onder leverancier wordt verstaan: Aboe Safiya.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door leverancier gedane aanbiedingen, de acceptatie daarvan alsmede op alle met leverancier gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan.


2.2 Afwijkingen en wijzigingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldend indien zij door leverancier schriftelijk, dan wel per email zijn geschied. 

3. Prijzen en prijswijzigingen

3.1 De door leverancier genoemde prijzen zijn inclusief BTW in Euro en exclusief een bijdrage voor administratie- en verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. 

3.2 Leverancier is gerechtigd, voor zover dit niet in strijd komt met de redelijkheid en billijkheid, voor leverancier ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet voorziene prijswijzigingen, aan opdrachtgever door te berekenen.

3.3 Leverancier heeft het recht prijzen te wijzigen en eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer opdrachtgever hierdoor wordt benadeeld, wordt opdrachtgever hierover ingelicht. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden. 

4. Aanbiedingen

4.1 Alle aanbiedingen van leverancier zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product. Wanneer de aanbieding niet meer leverbaar is wordt:
 

  • opdrachtgever een alternatief aangeboden
 of
  • de overeenkomst ontbonden.

5. Levering

5.1 De levering vindt, tenzij anders is overeengekomen, plaats op het door koper opgegeven leveringsadres.


5.2 Leverancier zorgt voor de verzending, per post of per bode, nadat betaling voor de te leveren producten is ontvangen.


5.3 Leverancier is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. Extra kosten van de nalevering wordt door leverancier gedragen. 

6. Leveringstermijn

6.1 Op de website en in de orderbevestiging aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als exacte termijn. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de levertijden.


6.2 Leverancier stelt alles in het werk om de opgegeven levertijden na te komen. 

7. Betaling

7.1 Betaling dient plaats te vinden via de website.

8. Garantie

8.1 Leverancier garandeert de deugdelijkheid van geleverde zaken.

8.2 Onder de garantie vallen niet de gevolgen van verkeerd en ondeskundig gebruik, de gevolgen van slijtage zoals gebruikelijk is bij gebruiksvoorwerpen en ondeugdelijke opslag van geleverde zaken.
 

9. Aansprakelijkheid

9.1 Leverancier doet zijn uiterste best om de kwaliteit van producten te garanderen. Bij productfouten die eenduidig te herleiden zijn naar de leverancier, staat de leverancier garant voor het verhelpen van het probleem. Bijvoorbeeld: het product wordt geleverd en bij het openen van het pakket blijkt er een gat in te zitten. Bij klachten die niet eenduidig te herleiden zijn naar de leverancier, denk bijvoorbeeld aan pillen/pluisjes wat mede veroorzaakt kan worden door het dagelijks gebruik en de manier van wassen is de leverancier niet aansprakelijk voor een tegemoetkoming. Wat betreft pillen/pluisjes: al het materiaal van katoen/wol kan op den duur in meer of mindere maten gaan pluizen. Leverancier is hier in geen enkele mate verwantwoordelijk voor. Tevens kan het voorkomen dat een product nog (minimaal) krimpt in de was. De wasvoorschriften geven geen garantie dat een product niet krimpt, maar zijn er slechts om het product zo lang mogelijk degelijk te houden. 

9.2 De door leverancier te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst zal - behoudens eigen opzet en grove schuld - in geen geval meer bedragen dan het overeengekomen bedrag (exclusief omzetbelasting)  


9.3 Leverancier aanvaardt - behoudens eigen opzet en grove schuld - geen enkele aansprakelijkheid voor indirecte schade, d.w.z. schade die niet direct wordt veroorzaakt door zijn tekortkoming, zoals bijvoorbeeld gemaakte extra kosten, vervolgschade of schade wegens gederfde winst.

10. Reclamaties

10.1 Opdrachtgever dient met betrekking tot afwijkingen in hoeveelheden van geleverde goederen, dan wel beschadigingen aan deze zaken terstond, binnen 5 werkdagen, na aflevering te reclameren. Opdrachtgever dient te reclameren door middel van een e-mail aan aboesafiyamode@gmail.com

10.2 Leverancier is gehouden zo spoedig mogelijk de reclamatie op juistheid te onderzoeken en binnen een redelijke termijn op de reclame te reageren.
 

10.3. Gebreken met betrekking tot een gedeelte van het door leverancier geleverde, geven opdrachtgever nimmer het recht om tot afkeuring van het geheel over te gaan. 

11. Retourrecht

11.1 Je hebt het recht om binnen 14 dagen, zonder opgave van redenen, een artikel retour te sturen (herroepingsrecht). Binnen deze termijn mag je het artikel bekijken, beoordelen en/of passen zoals je ook in een winkel doet, tenzij anders vermeld.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag:

  • waarop het artikel in je bezit is: 
  • bij meerdere artikelen in een bestelling, die afzonderlijk worden geleverd: waarop je het laatste artikel hebt ontvangen:
  • bij een artikel dat uit verschillenden onderdelen bestaat: waarop je het laatste onderdeel hebt ontvangen.

11.2 Je maakt gebruik van het herroepingsrecht door: 

  • het geven van een retouropdracht via onze site, of via een van onze medewerkers.
  • het afgeven van de retourartikelen bij een DHL Servicepunt of Post NL Servicepunt

11.3 Je kunt het artikel alleen terug sturen als:

  • het artikel compleet is
  • in de - voor zover redelijkerwijs mogelijk - originele staat en fabrieksverpakking inclusief labels.

11.4 Terugbetaling geschied binnen 14 dagen na ontvangen van de retourorder mits voldaan is aan de in artikel 11 beschreven voorwaarden.

11.5 Sommige artikelen kun je niet retourneren, omdat de producten overeenkomstig jouw specificaties zijn aangepast. 

12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

12.1 Op alle overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan, is het Nederlands recht van toepassing. Aboe Safiya is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 74892657. Bij de belastingdienst is Aboe Safiya bekend onder het BTW nummer: NL002299333B56

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.